Journal

Archetyp Matki

Matka jest po to, aby wspierać  - wysłuchać Dziecka z otwartym sercem i pomóc mu określić formę i metody jego działań.

Matka widząc i rozumiejąc potrzeby, które wskazał Ojciec, potrafi wspierać zarówno siebie (Dziecko) i innych (wokół), ponieważ ten archetyp oznacza uniwersalną wibrację wsparcia i dotyczy każdego, kto znajduje się w jej polu. Często wspierając kogoś, wspieramy również siebie. Tutaj uczymy się więc dbać nie tylko o świat zewnętrzny, ale też o siebie samych.

Archetyp Dziecka

Na drugim warsztacie zaczynamy patrzeć także na archetyp Dziecka.

Jest to chęć doświadczania życia samego w sobie i motywacja, aby rozpocząć nowy dzień. Ale także uczenie się poprzez doświadczanie.

Dziecko uczy się indywidualności. Zaczyna rozumieć, że jest osobne od matki i ojca. Ale też, że rodzice są po to, aby wspierać swoje dziecko, ponieważ w swojej życiowej wędrówce dziecko polega na rodzicach.

Archetyp Ojca

Tu, z przestrzeni bezwarunkowej miłości, uczymy się patrzeć, jak wygląda świat dookoła. „Bezwarunkowa” oznacza „nieskończona, uniwersalna”.

Najpierw dokładnie przyglądamy się temu, jak wygląda dana sytuacja i jakie są potrzeby moje i innych wokół. Ale robimy to z akceptacją i chęcią zrozumienia, a nie z poziomu pragnienia kontroli.

Rola trzech archetypów na drodze do zrozumienia siebie

Sposób, w jaki myślimy, ma znaczący wpływ na bieg naszego życia. Dlatego, aby zapanować nad naszym życiem, musimy nauczyć się obserwować nasze myśli i działania.

Powstanie School of Creation

Chciałabym zaprosić Was do udziału w tworzeniu mojej drugiej książki. Chcę w niej opisać strukturę Procesu Tworzenia, ale też zostawić wystarczjąco miejsca na zrozumienie każdego z Was, to znaczy, będę opisywać jak ten proces działa, a nie jak macie żyć. Najpierw chcę opisać podstawowe pojęcia, a potem krok po kroku, każdy z 10 etapów tworzenia, czego uczymy sie na każdym z nich. Wasze komentarze, uwagi i pytania - szczególnie, gdy coś nie jest jasno wytłumaczone, w pełni zrozumiałe - pomogą mi stworzyć materiał czytelny dla wszystkich.

Program Szkoły Tworzenia

Program Szkoły Tworzenia

Struktura warsztatów jest ramowa, gdyż tempo nauki zależy od grupy. Ilość warsztatów potrzebnych danej grupie zależy od jej indywidualnych potrzeb i może się różnić od tego schematu (może ich być mniej lub więcej).

Mantra: A Key to Wisdom

school of creation, mantra, wisdom, om, satnam, meditate

A mantra is a sacred thought, sound, word, or grouping of words which aid in concentration during meditation, to calm, to guide and to illuminate. The ritual of mantra has been used for thousands of years, by those seeking to further their meditation practice and connect more deeply to Source Energy. 

Each mantra carries with its own distinct symbol or thought, and works on the principle that when we hear the specific sacred sound and repeat it over and over, we can tune into it, become part of its vibration and receive its specific wisdom.

A Mirror to Our Beliefs

Everyone in our lives holds up a mirror to our beliefs. This is especially true of our significant others, close friends and coworkers, and the reason why our closest relationships are sometimes the most challenging. 

How to Transform Limiting Beliefs (A Step By Step Guide)

In our last post, The Power of Meditation, we discussed the value of meditation in helping to raise awareness and create a meaningful connection between the body and higher consciousness.

The Power of Meditation

Meditation is a universal, active process of uniting the physical body with higher consciousness, which enables us to tune in to Universal guidance, develop awareness, and understand and love ourselves and others.

Strony