Personal services

ROZWÓJ OSOBISTY


Stań się świadomym Stwórcą swojego życia i zacznij żyć z pasją i celem

 

Wielu z nas pragnie znaleźć swoje miejsce na świecie, zrozumieć sens i lekcje płynące z życiowych wyzwań. Czasami wydaje się, że życie jest pasmem przypadkowych zdarzeń, nie związanych ze sobą sytuacji o niewielkim znaczeniu. Być może niekiedy czujemy się ofiarą danych okoliczności i powtarzamy w kółko ten sam schemat, który sabotuje podejmowane wysiłki i idący za tym rozwój. 

Jeśli przyjrzymy się temu bliżej, zobaczymy, że pod życiowymi wyzwaniami i pozornie przypadkowymi zdarzeniami, kryje się głębsze znaczenie i zawarte w nich bogactwo mądrości. Istnieją pewne prawidła, leżące u źródeł naszych podświadomych przekonań, które determinują nasz sukces lub zmagania i definiują nasze życie. Kiedy nauczymy się je rozumieć, wówczas zaczniemy dokonywać lepszych i bardziej świadomych wyborów, a nasze życie stanie się bardziej spójne z wizją życia, które chcieliśmy stworzyć.  

Uwolnij się od ograniczających poglądów. Odkryj swoją prawdziwą, nieskończoną  naturę. Zacznij żyć swoim najlepszym życiem już teraz. Szkoła Tworzenia proponuje narzędzia umożliwiające w sposób świadomy stworzenie swojego życia tak, by twoja wizja stała się rzeczywistością.

W Szkole Tworzenia pomagamy odkryć i zrozumieć podświadome ograniczenia i blokady i przetransformować je w pozytywną siłę napędową. Nauczysz się być świadomym twórcą swojego życia, tak, byś świadomie tworzył życie, które chcesz, poprzez zrozumienie swojego prawdziwego ja, prawdziwego systemu wartości i stworzenie wizji, którą będziesz podążał. Nasze metody oparte są na starożytnej wiedzy wielu kultur i zostały przełożone na praktyczne narzędzia i rozumienie naszego współczesnego świata. Pomogą nauczyć się i zintegrować te koncepcje poprzez osobiste doświadczenia. Oparte są na zasadach, których źródło jest głęboko w nas, w byciu, a nie tylko robieniu, źródło kreacji i prawdziwej miłości, do których masz dostęp i możesz wrócić kiedy tylko potrzebujesz. Dzięki temu nauczysz się budować relację opartą na zrozumieniu i współtworzeniu, a nie na oczekiwaniach i huśtawkach emocjonalnych. Poprzez zdefiniowanie i określenie wspólnych celów i wizji, nauczysz się efektywnie komunikować swoje potrzeby i razem współtworzyć Twoją relacje.

Kursy, których uczymy

Archetyp Ojca reprezentuje Boską Męskość w każdym z nas. Symbolizuje siłę, witalność i świadomość. Na poziomie emocjonalnym emanuje bezwarunkową miłością, empatią i obiektywnym postrzeganiem potrzeb wszystkich zaangażowanych osób. Archetyp Ojca jest źródłem naszej osobistej mocy twórczej. W tej wibracji jesteśmy w stanie sięgnąć do zasad tworzenia, co pozwala nam określić kierunek, który toruje drogę manifestacji nowych pomysłów i innowacji.

Archetyp Matki ucieleśnia esencję Świętej Kobiecości, która mieszka w każdym z nas. Obejmuje cechy opiekuńcze i ochronne, głęboką zdolność do przyjmowania i pielęgnowania miłości oraz naturalną skłonność do empatii, komunikowania się i tworzenia więzi z innymi. Archetyp Matki tworzy pielęgnującą przestrzeń zarówno dla naszego wewnętrznego, jak i zewnętrznego rozwoju, zachęcając do naszego wzrostu. Dostrojeni do tej wibracji wyostrzamy naszą intuicję i otwieramy się na otrzymanie wskazówek i wsparcia od Wszechświata.

Archetyp Dziecka reprezentuje głębokie pragnienie odkrywania i przyjmowania nowych doświadczeń. Napędza go ciekawość i chęć stawiania czoła wyzwaniom. Archetyp Dziecka rozwija się dzięki innowacyjnym pomysłom i toruje drogę do transformacyjnych zmian. W tej wibracji kultywujemy ciekawość, motywację i zaangażowanie w ciągłe uczenie się i nowe doświadczenia, jednocześnie otrzymując wskazówki i opiekę od Archetypów Ojca i Matki.

Couple standing on hill top looking at mountains in the distance

Twórcą swojego życia. Cokolwiek  robisz – czy to będą  projekty  dotyczące  związków,  rodziny, zdrowia, pracy czy biznesu – jest to proces twórczy, który podlega określonym zasadom. Zasada pierwsza brzmi: by coś stworzyć, trzeba zrozumieć sytuację, w której jesteśmy, potrzeby nasze oraz tych, którzy w niej uczestniczą i na tej podstawie stworzyć wizję. Określamy ją w wibracji i jakościach wcześniej poznanego archetypu Ojca.

Many overlapping photographs showing family members throughtout the decades

Na tym etapie wyruszysz w podróż pełną eksploracji i refleksji, zagłębiając się w swoje przeszłe doświadczenia w celu odkrycia wrodzonych mocnych stron i zidentyfikowania obszarów dalszego rozwoju. Wykorzystasz tę głęboką wiedzę jako podstawę do wprowadzenia znaczących zmian w swoim życiu. Poprowadzimy Cię w odkrywaniu cennych lekcji ukrytych w Twoich doświadczeniach, szczególnie tych najtrudniejszych i powtarzających się. Razem odkryjemy ich pochodzenie, umożliwiając przekształcenie bólu i żalu z nimi związanego w źródło zrozumienia i kreatywności. Zyskasz głęboki wgląd w podświadome wzorce zachowań, które ukształtowały Twoje działania i decyzje oraz w jaki sposób zmienić zablokowaną energię w twórczość.

Na tym warsztacie uczymy się tworzyć przestrzeń dorozwoju dla siebie, partnera i relacji. Tworzymy formę naszej relacji, czyli jak wizję wprowadzam w życie. Na pierwszym etapie kluczowym pytaniem było “co?”, tak tutaj odpowiadamy sobie na pytanie “jak?” “w jaki sposób?” “jakimi metodami?”. Wszystkie mechanizmy, nawet te świadome, z czasem stają się nieświadome, dlatego bardzo ważne jest, by nie powielać tego, co nie zadziałało i umieć je tworzyć inaczej. Niezmienione metody tworzą konflikt w naszej wewnętrznej rodzinie.

Blurred image of woman inthe background holding a glass ball in the foreground that focuses her image and inverts it

Integracja wewnątrz mnie. Zrozumienie do czego ja dążę, jaką relację chcę tworzyć i jakimi metodami. Aby móc kogoś zainspirować do tworzenia razem, potrzebujemy nabyć umiejętność współodczuwania tej osoby, by nauczyć się widzieć reakcję na to, co robimy i mówimy. Zanim to jednak nastąpi, potrzebujemy sami kochać i uwierzyć w to, co chcemy tworzyć, aby zadziałała komunikacja na poziomie serc.

Couple sitting on floor with their arms raised and hand drawn images of their dreams behind them

Będziesz odkrywać elementy, które będą wspierać rozwój twojego związku: inspirację, skuteczne rozwiązywanie konfliktów oraz autentyczne uznanie i docenienie potrzeb i aspiracji partnera. Wykorzystując te cechy, będziesz w stanie stworzyć głębsze poczucie połączenia i zrozumienia ze swoim partnerem, jednocześnie odblokowując własny potencjał wzrostu i spełnienia. Zdarza się, że w relacjach mierzymy się ze sprzecznymi sposobami myślenia, odgrywaniem ofiary, trudnościami w podejmowaniu decyzji lub chwiejnym zaangażowaniem. Podczas tych warsztatów identyfikujemy wyzwania i opracujemy nowe metody działania.

Woman in fiery red top and wild hair arm wrestling

Na tym etapie powinieneś mieć dobrze zdefiniowaną wizję i opis swojej relacji oraz jasny plan działania na rzecz jej realizacji. Wiesz już, co chcesz stworzyć, wiesz jak i z kim. Wyzwanie polega na tym, by relacji nie tworzyć na mitach czy wyobrażeniach, a na zrozumieniu możliwości i ograniczeń naszych i partnera w zmieniających się okolicznościach życia codziennego, umożliwiając realistyczną i efektywną współpracę. Przyjęcie swojego autentycznego „ja”, uznanie prawdziwej natury partnera to kluczowe elementy.

Young couple slicing vegetables in rustic kitchen

 Jest to pierwszy moment, w którym możemy zaobserwować rezultaty naszego tworzenia w nowych przekonań. Uczymy się z miłością patrzeć na codzienność i to, co już tworzymy świadomie, a gdzie jeszcze tworzą nasze stare mechanizmy. Co w naszej relacji już działa, a co nie i co jeszcze potrzebujemy zmienić. Nie zawsze podoba nam się to, co widzimy i zazwyczaj mamy różne metody na poradzenie sobie z tym. Ten etap tworzenia daje nam możliwość zrozumienia jak stworzyliśmy to, na co patrzymy i gdzie potrzebujemy wrócić (do którego etapu) by to zmienić.

Large circular mirror mounted on a dark wall with a reflection of happy couple

Zrozumienie tego, co tworzę z partnerem i jak to zadziałało w życiu codziennym. Na tym poziomie będziesz miał okazję zintegrować swoje doświadczenia ze swoim partnerem i zyskać całościowe zrozumienie swojej twórczości w rzeczywistości. Dzięki temu będziesz w stanie nawigować w swoim związku z większą przejrzystością i uważnością. Ważne jest, aby ocenić, jak twoje dzieło przejawiło się w rzeczywistości i rozeznać, co było, a co nie, skuteczne.

Three generations of women with young girl in focus on right, her mother partially out of focus in middle, and her mother blurred on the right

Na tym etapie rozszerzamy nasze zrozumienie tworzenia o doświadczenia naszych przodków i naszej historii karmicznej, by zrozumieć jak budować trwałą relację, nie powielając błędów z przeszłości. Uświadomisz sobie, jak wczoraj stworzyło dziś, a jak dziś tworzy jutro. Bazujemy na tym, co zadziałało w codzienności i na tej podstawie planujemy wspólną przyszłość, włączając w to również to, jaką mądrość wyciągnęliśmy z naszych poprzednich żyć i doświadczeń naszych przodków. Widząc, w jakich obszarach życia umiemy tworzyć razem, i na ile, to co stworzyliśmy, zaspokaja nasze potrzeby, planujemy wspólne budowanie przyszłości.

Couple hugging each other infront of a hilltop vista with a hand drawn house sketch where a house could be built

Na tym etapie jednoczymy wszystkie dotychczasowe elementy Twojej rozwiniętej świadomości w całą strukturę, i jak pomiędzy   poszczególnymi elementami (poglądami) tworzy się koherencja. Zdobywasz głębsze zrozumienie swojej świadomości i odkrywasz swoje prawdziwe, autentyczne ja. Jednoczymy przekonania, wartości i zachowania przekazane ci przez społeczeństwo, przodków lub z poprzednich wcieleń z twoim obecnym tworzeniem. Zbadasz podstawowe źródła tych wpływów oraz określisz podobieństwa i konflikty, jakie mają one z Twoimi osobistymi przekonaniami.

Woman's hands holding two broken mirror pieces which are reflecting two parts of her face at different angles

Na tym etapie będziesz pogłębiać zrozumienie całego Procesu Tworzenia - sprawdzając efekty swoich działań i identyfikując, w jakim stopniu prawdy są one zgodne z prawdą lub są kształtowane przez iluzje. Dowiesz się, jak rozpoznawać efekty wynikające z nieautentyczności, rozumieć, w jaki sposób się one manifestowały, i jak je zmienić. Dodatkowo będziesz obserwować reakcje innych, zwłaszcza swojego partnera, i uświadamiać sobie swoje reakcje na feedback.

Mom, dad, and two children sitting on the floor in a family room with the parents forming a roof ofver their children with their arms

Integrujemy tutaj zrozumienie całego procesu i poznanych jakości na każdym jego etapie. Uczymy się obserwować jak mądrość jednego etapu pomaga i jest niezbędna w zrozumieniu następnego. Podczas tego warsztatu zaobserwujesz swój dotychczasowy rozwój i rozwój twojej relacji. Otrzymasz pełen obraz tego jakim twórcą jesteś i całości procesu. Będziesz miał teraz szansę powrócić do dowolnego etapu, który wymaga dodatkowej eksploracji.

Top down view of dinner table with eight people's arms toasting with drinks over the table

Na tym etapie rozróżniasz już jak działają poszczególne etapy procesu tworzenia. Podczas tego warsztatu uczymy się zaufania do życia tymi wszystkimi wartościami, które jednoczyliśmy na poprzednich etapach, rozumiejąc, że możemy polegać na tym, co stworzyliśmy miłością. Uczymy się zaufania do siebie jako Twórcy. Lepiej rozumiesz teraz sens swojego bycia na Ziemi i z tej perspektywy możesz tworzyć swoje życie i relacje.

Co offerujemy

School of Creation, Individual, Session, Personal

Indywidualne sesje

Dla tych, którzy szukają natychmiastowego zrozumienia konkretnych problemów lub stale powracających tematów. <--break->

school of creation, relationship, building, workshops, personal

Warsztaty budowania relacji

Dla tych, którzy chcą swoją relację na nowe wysokości lub przyciągnąć miłość spójną z wyznaniowym systemem wartości i życiowymi celami.

school of creation, retreat, copan, honduras

Wyjazdy Relacjyjny

Dla bardziej zaawansowanych studentów zapewniamy roczny, tygodniowy Wyjazd Relacyjny, odbywający się w pięknej scenerii doliny Copan w Hondurasie. Daty można znaleźć na stronie Wydarzenia.

Co ludzie mówią

  • Proces Tworzenia dał mi narzędzia pomagające odróżnić Prawdę od nieprawdy. Zastąpiłam destrukcyjne mechanizmy i zachowania w rozwiązania, które budują trwałe relacje z innymi. Uwolniło mnie to od poglądów, które determinowały tworzenie mojej relacji i dzisiaj, zamiast walki o to kto jest lepszy, idziemy w tym samy kierunku


    — Asia G. Warszawa, Polska