Professional services

ROZWÓJ ZAWODOWY


Zjednocz swoją wizję, Zasady i metody Działania W Tworzeniu zespołu, usługi lub produktu

 

Szkoła Tworzenia oferuje liczne kursy i warsztaty wspomagające kreatywność i moc inspiracji. Poznasz narzędzia, które pomogą ci  stać się autentycznym i inspirującym liderem poprzez stworzenie swojej wizji działania, uwolnienie przeszkód blokujących kreatywność i obudzenie niekończącej się mocy, która drzemie w Tobie. 

Łącząc starożytne wschodnie formy medytacji oraz uważność w połączeniu z współczesnymi przywódczymi metodami, pomożemy Ci osiągnąć jasność umysłu, rozbudzić wewnętrzną mądrość, wzmocnić otwarty umysł i stworzyć plan działań by zainspirować zespół współpracowników lub postawić Twój projekt na nogi.

Kursy, których uczymy

Man standing infront of upward arrow shaped opening revealing a skyline

Pierwszym krokiem jest zrozumienie sytuacji w której jesteśmy, naszych potrzeb, zewnętrznych interesariuszy i na tej podstawie stworzenie wizji. Moc wizji opiera się na Twojej motywacji oraz koherencji potrzeb twórcy i rynku.

Man standing and writting on pad with other people behind him and graph chart lines overlayed ontop

Na tym warsztacie uczymy się zrozumieć mądrość płynącą z doświadczeń. Na tej podstawie określasz co już umiesz / wiesz / masz, a czego potrzebujesz się nauczyć / znaleźć by realizować swoją wizję. De facto uświadomisz sobie “na czym stoisz”.

Interconnect icons of business concepts with a hand touching one icon

Na tym warsztacie zdefiniujesz formę, jaką przybierze Twój projekt dostrajając się do Archetypu Matki, aby otworzyć się na wsparcie, pielęgnowanie, wzrost, realizację, rozwój i ochronę. Używając swojej wizji jako kompasu, wyciągniesz wnioski z przeszłych doświadczeń, określisz potrzeby rynku i wypracujesz potencjalne rozwiązania. Forma jest niezbędna do przełożenia twojej wizjonerskiej energii na namacalne rezultaty. Stworzysz środowisko sprzyjające rozwojowi osobistemu, projektowemu i zespołowemu, wspierające kreatywność i postęp.

Top down view of table with laptops, tablets and reports with various business icons in the center

Przygotujesz się, by wyjść z projektem na zewnątrz do partnera biznesowego, klienta, zespołu, inwestora. Przez pierwsze Etapy Tworzenia budowałeś fundamenty, formułowałeś projekt uwzględniając trzy aspekty: co będę tworzyć, jakie mam umiejętności i doświadczenia oraz z czym chcę wyjść na rynek, jak to będzie działać i jaki będzie model finansowy. Dzięki dobrze zdefiniowanemu biznesplanowi projektu obejmującej Twój pomysł, zestaw umiejętności, know-how, ramy operacyjne, strategię wejścia na rynek i model finansowy, będziesz gotowy, aby zaprezentować go szerokiemu gronu interesariuszy.

Teacher in classroom with students and display board in background showing diagram of business concepts

Ten etap symbolizuje pojawienie  się Twojego  projektu na zewnątrz, współtwórców gdzie  zaczynasz  prezentować swoje koncepcje potencjalnym współpracownikom, członkom zespołu i inwestorom, klientom. Tutaj zdobędziesz umiejętności, aby naprawdę zainspirować innych do przyłączenia się do twojego przedsięwzięcia, kładąc duży nacisk na bycie autentycznym i charyzmatycznym liderem. Skupisz się na rozwijaniu umiejętności liderskich, poprawie komunikacji i relacjach międzyludzkich w celu określenia ram dla rozwoju współpracy.

Four people sitting around a table with their arm raised in celebration holding hands

Na tym etapie wiesz już, co chcesz  stworzyć,  wiesz  jak  i  z kim.  Wyzwanie  polega  na  tym  by  nie bazować na oczekiwaniach czy wyobrażeniach, ale na zrozumieniu realnych potrzeb, możliwości i ograniczeń naszych, naszego projektu, partnerów, współpracowników i klientów w danym momencie. Na tym etapie pojawia się pojęcie czasu. Musimy uwzględnić, że nie wszystko zadzieje się od razu. W związku z tym uczymy się, jak dokonywać wyborów: co teraz, co później, co ważne, a co mniej ważne i jak to wpływa na harmonogram.

Cut away model of car automatic transmission

Na tym etapie wiesz już, co chcesz  stworzyć, wiesz jak i z kim. Wyzwanie polega na tym by nie bazować na oczekiwaniach czy wyobrażeniach, ale na zrozumieniu realnych potrzeb, możliwości i ograniczeń naszych, naszego projektu, partnerów, współpracowników i klientów w danym momencie. Na tym etapie pojawia się pojęcie czasu. Musimy uwzględnić, że nie wszystko zadzieje się od razu. W związku z tym uczymy się, jak dokonywać wyborów: co teraz, co później, co ważne, a co mniej ważne i jak to wpływa na harmonogram.

Business woman drawing business graphs, charts, and keyword on a wall

Na tym warsztacie integrujesz świadomość tworzenia zbudowaną na bazie prototypu Twojego projektu. Masz teraz zrozumienie jak tworzyć i możliwość żeby z nowej perspektywy popatrzeć na poprzednie projekty. Zrozumiesz, gdzie i jak działał proces tworzenia i jak jego niezrozumienie wpływało na efekt końcowy. Projekt wymaga ponownej oceny i rekonfiguracji na każdym poziomie, ponieważ wyniki każdego etapu mają wpływ na kolejne. W kontekście rozwiązywania problemów i rozwoju proces iteracyjny pozwala na elastyczność, uczenie się i udoskonalanie w czasie.

Business reports on a desk overlaid with a semi transparent globe radiating digital signals

Na tym etapie rozszerzamy nasze  zrozumienie  tworzenia  o  doświadczenia  naszych  przodków i naszej historii karmicznej, by zrozumieć jak budować trwałe przedsięwzięcia, nie powielając błędów z przeszłości. Uświadomisz sobie, ak wczorajsze wybory kształtują dzisiaj dzień i jak dzisiejsze działania mogą kształtować jutro. Z szerszej perspektywy popatrzysz na swoich klientów oraz gotowość rynku na przyjęcie Twojego produktu lub usługi. Zdefiniujesz brakujące elementy zrozumienia rynku. Ten etap ma charakter strategiczny i koncentruje się na wytyczeniu długoterminowego kursu Twojego projektu lub firmy.

Business man standing on rooftop with hand drawn interconnected gears in the sky

Na tym etapie masz dużo działań  związanych  z wyjściem  na  rynek,  które  potrzebujesz zsynchronizować w czasie. Wiele działań wymaga precyzyjnej koordynacji i dostosowania, aby zapewnić pomyślne wprowadzenie produktu lub usługi na rynek. Nie tylko gotowość produktu i rynku, ale wszystkie elementy infrastruktury wspierającej. Struktura najczęściej rozumiana jest jako fizyczna przestrzeń, hierarchia, układ organizacji. Jest to również struktura naszej świadomości, suma i synergia wszystkich naszych przekonań i metod działania.

Many business people looking a papers and computers standing infornt of large window with cityscape in the background

Na tym etapie będziesz definiować  gotowość Twojego projektu do wprowadzenia na rynek. To czas testu całości Twojego tworzenia, nie tylko produktu, ale również całej infrastruktury koniecznej do wprowadzenia go na rynek. Umożliwi to uzyskanie informacji zwrotnej od wszystkich osób zaangażowanych w przedsięwzięcie, czy wszystko działa zgodnie z założeniami przyjętymi na każdym etapie procesu. Ten krok będzie wymagał kilku podstawowych umiejętności świadomego tworzenia: mówienia czystej prawdy oraz autentyczności w przedstawieniu projektu i otwartości na uzyskanie feedbacku bez strachu przed oceną siebie samego i innych.

Glowing semi transparent globe held in the palm of a hand

Na poprzednim warsztacie przede wszystkim uczyliśmy się jak przyjąć feedback, a nie brać tego za krytykę, przed którą musimy się bronić czy zasłaniać. Na tym etapie uczymy się, jak mądrość i informacje, które stamtąd uzyskaliśmy, wdrożyć w nasz projekt na odpowiednim etapie tworzenia. Jednocześnie będziemy przyglądać się potrzebnym zmianom wewnątrz nas - w naszej świadomości. Często raz dotknięty temat wraca na innym poziomie lub z innej perspektywy i trzeba pogłębić jego zrozumienie czy poszukać przyczyn wcześniej i głębiej.

Blindfolded business person walking a tightrope with a cityscape in the background

Podczas tego warsztatu zaangażujesz się w głęboką refleksję nad każdym etapem procesu tworzenia, rozumiejąc, jak Wszechświat zareagował na Twoje twórcze wysiłki. Ta perspektywa da Ci możliwość bycia świadkiem dynamicznej gry akcji i reakcji, kierując się zasadami nieodłącznie związanymi z 10 etapami. Obserwując, jak potoczyło się Twoje życie, zyskasz głęboki wgląd w podstawowe siły napędzające proces tworzenia, rzucając światło na zawiły związek pomiędzy przyczyną i skutkiem.

Co offerujemy

school of creation, individual, sessions, professional

Indywidualne sesje

Adresowane są do osób, które szukają natychmiastowego zrozumienia konkretnych problemów lub stale powracających tematów.

Warsztaty rozwoju biznesu

Większość z nas szuka idei czy pasji w sobie, która stałaby się dochodowym i wartościowym biznesem, jak również sposobem na życie. Ta seria 2-dniowych warsztat o profilu biznesowym pomoże wzmocnić wewnętrzną mądrość, odkryć podświadome blokady bojkotujące skuteczność działania, uwolnić ograniczające poglądy i jasno określić wizję projektu. 

school of creation, retreat, zakopane, honduras

Wyjazdy Biznesowy

Nasz Intensywy Wyjazd Biznesowy. Aby zapoznać się z terminami, zobacz stronę Wydarzenia.

  • Jestem bardzo wdzięczna Ani za jej wsparcie i prowadzenie mnie w stworzeniu jasnego planu i wizji mojego biznesu. Moja praca teraz odzwierciedla oraz ucieleśnia moje głębokie zaangażowanie w społeczną sprawiedliwość oraz usługi, które wykonuję. Robię to czego pragnie moje serce. Przyciągam organizacje, których misja mnie fascynuje i czuję zaszczyt mogąc je wspierać. Dodatkowo zyskałam lepsze zrozumienie siebie, kim jestem w tym świecie i w relacjach z innymi ludźmi, a także jaki jest mój unikatowy wkład w tę podróż zwaną życiem.


    — Selma A. Oakland, CA