Wydarzenia Kursy

W tej fazie będziesz obserwował jak Twój harmonogram działa w praktyce. Wprowadzasz w życie jego poszczególne etapy i zaobserwujesz jak działa w każdej fazie procesu. Patrzysz, czy to co się fizycznie zamanifestowało jest zgodne z tym, co chciałeś w swojej wizji, czy stworzył to przypadek i ciąg nieświadomie podjętych decyzji czy reakcji. Mając prototyp możesz zobaczyć, czy wszystko to, co określiłeś poprzednio udało się zrealizować i czy Twoja wizja i opis sa nadal jest aktualne. Jeśli coś się nie zgadza z Twoimi założeniami, to wtedy możesz określić, na którym z poprzednich etapów 1-5 należy dokonać zmiany. 

W tej fazie określamy długoterminowe plany strategiczne projektu czy biznesu. Mając prototyp widzisz w jakim stopniu to co stworzyłeś satysfakcjonuje potrzeby odbiorców i teraz możesz przejść do fazy, która obejmuje takie zagadnienia jak: kiedy - w jaki sposób - w jakim czasie - i w jakim zakresie będziesz dostarczał ten produkt do klienta. Patrzysz, czy ten projekt odpowiada na potrzeby rynku, czy klienci są gotowi na jego przyjęcie/ odbiór. Będziesz obserwował wszystkie sytuacje na przestrzeni długoterminowego planowania, w których unikałeś przyjęcia feedbacku z rynku. Zaobserwujesz pamięć ciała na różnych poziomach i mechanizmy działania, które rozwinąłeś by uniknąć trudnych doświadczeń, (często postrzeganych jako zderzenia z rzeczywistością). Nauczysz się zamieniać ograniczające mechanizmy na nowe i sprawdzisz jak one wpływają na rozwój projektu. 

W tej fazie zbudujesz logiczną infrastrukturę, która bazuje na długoterminowym planowaniu stworzonym na poprzednim warsztacie (etap 7). Proces ten pozwoli Ci spojrzeć z perspektywy na wszystkie działania, które muszą zaistnieć, by projekt mógł znaleźć się na rynku. Ale również pomożemy Ci zwrócić uwagę na szczegóły, które potrzebują być precyzyjnie zaplanowane i wykonane. Często spotykasz się z sytuacjami, w których musisz szybko reagować - mając tylko częściowe dane czy wybiórcze sytuacje. Zazwyczaj różne strategiczne decyzje podejmowane są w bardzo krótkim czasie, a do tego potrzebna jest dobra współpraca z własną intuicją, a nie tylko z logiką i faktami. W przeciwnym wypadku trudno dotrzymać deadlinów. Być może potrzebujesz ruszyć skostniałe metody, które stosowałeś w przeszłości, żeby zrobić miejsce nowym. Nauczysz się  w jaki sposób używać inteligencji emocjonalnej aby otworzyć dostęp do Twojej intuicji w codziennej praktyce biznesowej, pod presją czasu, pieniędzy i stosunków międzyludzkich. 

Ostatnia faza będzie definiowała gotowość Twojego projektu do wprowadzenia na rynek. Będzie obejmowała testowanie całości Twojego tworzenia do tej pory, nie tylko urządzenia, ale również całej infrastruktury koniecznej do wprowadzenia projektu na rynek. Umożliwi uzyskanie informacji zwrotnej od wszystkich osób zaangażowanych w przedsięwzięcie. Ten krok będzie wymagał kilku podstawowych umiejętności świadomego tworzenia:  mówienia czystej prawdy oraz autentyczności w przedstawieniu projektu i otwarcie się na uzyskanie feedbacku bez strachu przed oceną siebie samego i innych. Te informacje mogą wpłynąć na poprawę jakości projektu jeśli nauczysz się nie brać ich do siebie personalnie (wyjść poza “efekt ojcostwa” Twojego projektu). Ten warsztat będzie uczył w jaki sposób zaakceptować komentarze innych bez podważania samooceny i strachu przed byciem niewystarczająco dobrym. Chodzi o to, by poznać prawdę i zrozumieć na czym ten projekt w danym momencie stoi i co z tego co mówią inni jest prawdą, a co z kolei personalnym komentarzem/ interpretacją wynikającym z ich obaw i oceny. Nauczysz się, w jaki sposób przyjąć komentarze, bo  one pozwalają Ci usprawnić Twój projekt. Ten warsztat przygotowuje do wyjścia na rynek do szerokiej liczby klientów.

Ten warsztat jest przeznaczony dla osób, które uczestniczyły w etapach 1-9 z cyklu warsztatów tworzenia biznesu i teraz z płaszczyzny zrozumienia procesu tworzenia chcą popatrzeć na bizness lub konkretny projekt by określić co działa, a gdzie można by coś usprawnić. Pozwoli Ci to zrozumieć jak dotrzeć do przekonań i mechanizmów działania, które hamują rozwój i utrudniają kooperację zespołu.

Jest to seria specjalistycznych warsztatów zaprojektowanych w celu pomocy aktorom po intensywnej pracy zdjęciowej w wyjściu z roli jaka grali i odnalezieniu siebie.

Starając się autentycznie i wiarygodnie przedstawiać postać, aktorzy muszą często w pełni zanurzyć się w swoich rolach - ucieleśniając osobę, którą przedstawiają, przeżywając jej doświadczenia i odczuwając emocje postaci, którą grają. Kiedy przychodzi czas na przejście do normalnego życia, niektórzy mogą mieć trudności z wyjściem z ról i powrotem do siebie.

Dla tych, którzy chcą swoją relację na nowe wysokości lub przyciągnąć miłość spójną z wyznaniowym systemem wartości i życiowymi celami.

Strony