Wydarzenia Kursy

Ta seria zaawansowanych warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli została specjalnie stworzona dla tych, którzy chcą pomagać innym w ich podróżach samopoznawczych. Podczas tych warsztatów będziesz studiować dogłębnie Process Tworzenia i uczy się jak zastosować go do wspierania innych, aby stali się świadomymi twórcami ich związków. Nauczysz się, jak zachować spokój i równowagę w obliczu czyjegoś emocjonalnego dystresu, zadawać pomocnicze pytania i wzmacniać innych w ich osobistym zrozumieniu i rozwoju. Będąc świadkiem czyjegoś rozwoju poznasz tajniki ludzkiej świadomości.

Na tym etapie będziesz definiować, jakie są Twoje pasje i jakie potrzeby widzisz wokół siebie, jak również, jakie są Twoje potrzeby tworzenia i w jakiej sytuacji jesteś obecnie. Na tej podstawie stworzysz wizję nowego przedsięwzięcia i ustalisz, w jakim kierunku chcesz iść. W czasie tego warsztatu również pomożemy Ci określić jakie blokady separują Cię od osiągnięcia powodzenia i  prawdziwego powołania w życiu, poprzez dotarcie do mechanizmów i przekonań, które nie pozwalają Ci jasno określić Twojego kierunku. Jak już będziesz mógł zobaczyć te blokady, przejdziemy do następnej fazy czyli określanie nowych mechanizmów i metod działania. Obejmuje to określenie, gdzie jesteś teraz i co chciałbyś zmienić w swojej pracy. Co Cię napędza i co chcesz zmienić w swoim życiu zawodowym

Na tym etapie będziesz badać, co twoje ciało pamięta z przeszłości. Będziesz obserwował doświadczenia, w których odniosłeś powodzenie (stając się prawdziwym sobą) oraz sytuacje, które stworzyły blokady uniemożliwiające pełne doświadczenie/ podążanie wizją, którą wcześniej stworzyłeś. Proces ten obejmuje sporządzanie listy cech, które będą potrzebne do wcielenia oraz identyfikowania pozytywnych i negatywnych cech w swoich przekonaniach i zachowaniach, które pomagają lub przeszkadzają w osiągnięciu celu. Sporządzisz listę rzeczy, które już umiesz ale popatrzmy również na sytuacje, które były dla Ciebie trudne i których za wszelka cenę chciałbyś uniknąć. Zrozumienie mądrości z tych sytuacji uchroni Cię przed strachem doświadczania podobnych sytuacji w przyszłości i podjęciem określonego działania. które powodował ten strach. 

Bazując na dotychczasowym doświadczeniu oraz na możliwych opcjach określisz jaką formę Twój projekt przyjmie. Będziesz patrzeć jakie przekonania i mechanizmy działania powodują, że boimy się dookreślić swój projekt oraz podjąć decyzję, co będzie wchodziło w jego skład. Będziesz patrzeć na takie zagadnienia jak: brak pewności siebie, strach przed zobowiązaniami, czy poddaniem się zanim projekt zostanie ukończony (słomiany zapał). Skoncentrujesz się na opcjach i możliwościach dostępnych na danym etapie tworzenia,  jakie formy działania możemy zastosować w rozwoju projektu. Również będziesz patrzeć jaką rolę w tym wszystkim odgrywa logika i intuicja. Zrozumiesz obecne warunków tworzenia i metody działania Twoich klientów. Podczas medytacji będziesz patrzeć, co jest zapisane w ciele i obserwować mechanizmy, które bojkotują określenie formy projektu. Celem tego etapu jest stworzenie opisu projektu i ustalenie metod działania. Opis ten jest podstawową formą określenia projektu zawierającą potrzeby jakie widzisz w otoczeniu, pomysły na ich zaspokojenie, podstawowe metody i sposoby działania oraz realizowania zamierzonej wizji.  

Na tym etapie będziesz się uczyć w jaki sposób zainspirować innych do uczestnictwa w Twoim projekcie. Odkryjesz własną drogę do tego by stać się charyzmatycznym liderem, a nie dyktatorem zarządzającym strachem. Będziesz obserwować koncepcje związane ze zdobywaniem władzy, traceniem władzy, byciem liderem czy ofiarą. Przetransformujesz mechanizmy,  które nie pozwalają swobodnie inspirować innych i powodują, że ze wszystkim zostajesz sam, a przez to działasz w pojedynkę i ograniczasz czy wręcz niwelujesz powodzenie Twojego projektu czy biznesu. Zaprezentujesz swój  projekt szerszej grupie odbiorców co pozwoli zaobserwować, w jaki sposób inni reagują na Twoją prezentację. Poprzez to podczas tego warsztatu zobaczysz, kiedy efektywnie komunikujesz się z innymi, w jaki sposób potrafisz inspirować i rozwiązywać konflikty. Nauczysz się  rozumieć język swojego rozmówcy, co pozwoli Ci przedstawić swoją prezentację tak, aby komunikat był dla niego czytelny. Nauczysz się rozumieć potrzeby i symbole odbiorcy oraz to w jakim miejscu są w życiu obecnie i co są w stanie przyjąć. 

Na tym etapie warsztatu zostaje wprowadzony harmonogram. Uwzględnisz czas i jego znaczenie w podejmowaniu decyzji. Określisz (zdrowe) granice swoich możliwości, do czego możesz się zobowiązać w danym czasie i  jakiego rodzaju działania możesz realnie wykonać, tak by rozwijać projekt z pasją. Zaobserwujesz w jakich sytuacjach i w których miejscach w ciele pojawia się strach, że zabraknie czasu, zasobów, finansów czy wsparcia. Znajomość tego pozwala świadomie i uważnie podejmować bieżące decyzje i spokojniej podchodzić do pojawiających się wyzwań czy trudności. Przyjrzysz się także mechanizmom jakie stosujesz, by się zabarykadować przed rzeczywistością i zamienić je na takie, które umożliwiają współpracę. Będziesz uczyć się, w jaki sposób wybierać kolejność prac i definiować działania, byś nie czuł się przytłoczony Twoimi własnymi wymagania i oczekiwaniami innych. Tu będziemy patrzeć i próbować zrozumieć pojawiające się lęki, brak wiary w siebie, uwalniać stare mechanizmy współpracy tak, by na ich miejsce tworzyć nowe, wspierające sposoby reakcji i działania.

Strony