Relationship Building Workshops

school of creation, relationship, building, workshops, personal

For anyone looking to take their relationship to new heights or attract love that is aligned with their core values and life goals.

Throughout our Relationship Building workshops, you will use meditation and a series of exercises to identify and release stored limiting beliefs, re-look at past relationships and determine what re-occurring challenges or difficulties these beliefs may have caused. With a new clarity and coming from your authentic self, you will define you core values, identify key life goals and set the vision for the relationship you truly aspire to. Based on the idea of the laws of attraction, you will learn to hold the vibration of your authentic self and thus attract the love you desire that resonates at the same frequency. 

Those in existing relationships will benefit by defining their shared goals and visions, learning to effectively communicate their needs and come together co-create the relationship of their dreams.

Courses

W drugiej fazie zbierzesz mądrość z doświadczeń, które przeszedłeś, lub z obserwacji jak to robią inni dookoła ciebie. Popatrzymy też na te doświadczenia, których chcesz w przyszłym zwiąku uniknąć. Tutaj otworzysz się na możliwość poznania i by całkowicie zanurzyć się w doświadczeniu - sprawiając, że będziesz ciekawy, obecny gotowy na nowe wyzwania.

W tej fazie wykorzystasz wiedzę i mądrość zebraną w fazie 2.  Bazując na tym, czego naprawdę chcesz od związku i określając, co pracowało dla ciebie w przeszłości a kiedy uderzałeś w ścianę, będziesz przygowywać opis relacji, którą chcesz tworzyć. Zwrocimy również uwagę na metody działania, za pomoca których będziesz to wprowadzać w życie.

Teraz uczymy się jak werbalizować swoje intencje i przedstać swoją wizję partnerowi oraz ogólnie światu. Zwrócimy uwagę na to jak wybrać właściwy moment i okreslić jak ile i za pomocą jakich słów możesz to przekazać, Poprzez otwartość serca nauczysz identyfikować priorytety, wartości i plan działania i zobaczysz, jak one mają się do dążeń twojego partnera. Będziemy uczyć się jak razem pracować, aby ustalić, gdzie wasze dążenia pokrywają się, a gdzie macie zupełnie inne potrzeby i cele oraz jak i czy, można to pogodzić.

Bazując na tym co zgodziliśmy sie robic razem w poprzednim etapie, teraz uczymy sie jak ustalać kolejnośc działań i metody kooperacji. Nauczysz się jak zrozumieć swoje możliwości i ograniczenia i okreslic ile możesz włożyć w realizację wspólnych celów, ale również jak zrozumieć partnera aby wspólnie wytyczać realistyczne zadania. Tutaj określisz przestrzeń na realizację swoich pasji i jak dać tą możliwość partnerowi. Będziesz uczyć się, jak dokonywać wyborów, definiować priorytety i omawiać je ze swoim partnerem.

In this opening workshop you will set the intention for the type of relationship you want to create. As the architect of your own life, you will discover that behind every endeavor, whether artistic, professional, or interpersonal, is a creative process guided by specific principles.

At this second stage, you will embark on an immersive journey of exploration and reflection, delving into your past experiences with the aim of unearthing your inherent strengths and identifying areas for further growth. You will leverage this profound insight as the foundation for catalyzing meaningful change in your life.

In this workshop, you will define and create an environment that nurtures the growth of your relationship. You will move beyond simply envisioning what you want your relationship to be, and start to develop the methodologies to bring your vision to life.

In this pivotal fourth phase, our project ventures beyond our own mind and enters the realm of reality. In a relationship, this signifies our ability to empathize and collaborate with our partner and authentically communicate from the heart. Here you will not only verbalize your intentions but communicate honestly with your partner to determine whether they share your goals, values, and vision.

At this stage, you will create a detailed timeline and action plan, mapping out how you want your relationship to progress and the concrete steps needed to achieve your goals. This requires understanding both your own and your partner's goals, abilities and limitations in the changing circumstances of everyday life, enabling a realistic and effective collaboration.

This workshop marks the stage when the manifestations of our conscious and subconscious creation become visible. Here you will explore the day to day life you have co-created, gaining valuable insights into the strengths of your relationship and areas that need additional work. You will have the opportunity to engage in and assess the dynamics of your relationship, ensuring that it aligns with your shared vision.

At this stage, you will expand your understanding of creation by exploring your karmic history and examining the traits and behavioral patterns of your ancestors. You will gain awareness of how the past has shaped the present and how the present will shape the future. This will enable you to build a lasting relationship, while avoiding repeating errors of the past.

At this stage, you will delve into the beliefs, values, and behaviors inherited from society, ancestors, and even past lives. You will explore the underlying origins of these influences and examine the commonalities and conflicts they have with your personally held beliefs.

During this phase, you will serve as a compassionate mirror for your partner, reflecting emotions, observations, and shared experiences amassed over the preceding months of work. In turn, you will also receive this invaluable feedback from your partner. Central to this process is the practice of transparent and sincere communication, coupled with the ability to embrace feedback with openness and understanding, without anger, defensiveness, or perceived criticism.

As you advance to the 10th stage, you will have acquired an in-depth knowledge of each step in the Spectrum of Creation process. In this pivotal workshop, you are invited to trust in the Universe’s creative process, drawing upon the values and beliefs you have integrated in previous stages. By embracing this process, you will cultivate trust in yourself as a Creator. You will come to understand that what you have created through love and compassion forms a positive and dependable foundation that you can truly count on.