Anna Brandysiewicz

school of creation, teacher, nauczyciel, anna brandysiewicz
Master teacher

Założyłam Szkołę Tworzenia, aby umożliwić ludziom przekształcenie ograniczających przekonań i stać się świadomymi twórcami ich życia. Chciałam pokazać jak w skuteczny sposób połączyć nauki duchowe, z odczuciami w ciele, wewnętrznym intuicyjnym przewodnikiem i praktycznym codziennym procesem tworzenia.

Moja przeszłość obejmuje spektrum od podejścia wysoce technicznego do wysoce interpersonalnego: zacząłam jako inżynier elektronik, i brałam udział w projektowaniu hardweru i systemów operacyjnych wczesnych komputerów oraz uczestniczyłam  w projektowaniu prototypu skanera MRI. W połowie kariery przeniosłam się do świata korporacyjnego, gdzie pracowałam jako specjalista techniczny, a następnie w marketingu i doradztwie biznesowym.

W środowisku korporacyjnym obserwowałam zarówno najlepsze, jak i najgorsze praktyki przywódcze. Niektórzy liderzy naturalnie inspirowali i motywowali, podczas gdy inni tworzyli środowisko zarządzania przez strach. Niestety, te ostatnie często prowadziły do ​​niezdrowej konkurencji i polityki i nie umożliwiały współpracy, komunikacji i produktywności.

Moim celem w Szkole Tworzenia było połączenie najlepszych praktyk biznesowych ze zrozumieniem ludzkiej świadomości i mądrości pochodzącej z własnego duchowego doświadczenia. Przez wiele lat studiów różnych religii i filozofii dotarłam do wspólnego żródła mądrosci głównych religii: chrześcijaństwa (Trójca Święta i 7 dni i 6 nocy stworzenia), judaizmu (drzewo życia), Majów (7 dni i 6 nocy tworzenia). Wszystkie te filozofie mają te same podstawowe pojęcia i opis procesu tworzenia: określają co poszczególne etapy wnoszą i jak jak na sobie nawzajem budują. Ku mojemu ogromnemu zdziwieniu zauważyłam, że proces tworzenia produktu na rynek, którego nauczyłam się podczas mojej kariery korporacyjnej działa w ten sam sposób. Adaptacja tej starożytnej wiedzy do dzisiejszego codziennego życia i wyzwań doprowadziła do narodzin Szkoły Tworzenia, w której rozpoczełam nauczanie etapów tego procesu i jak są one połączone z przekonaniami, mechanizmami działania, emocjami i wartościami.

W ciągu następnych kilku lat opracowałam metodę pomagającą moim uczniom być bardziej świadomym przekonań, które posiadali, obserwacji swoich metod działania, identyfikowania stagnacji i wynikających z nich ograniczeń, oraz przekształcenia ich w w nowe i skuteczne metody działania. 

Moim celem jest nauczenie ludzi, jak tworzyć projekty w oparciu o potrzeby swoich klientów, poprzez autentyczną komunikację i empatię, budowanie zespołów opartych na wspólnych wartościach i wzajemnym szacunku oraz tworzenie atmosfery współdziałania, która pomoże pokonać ograniczenia.

Największą satysfakcją dla mnie jako nauczyciela procesu tworzenia jest, gdy widzę kogoś, kto dociera do głębin ich podświadomości, do często bolesnych wspomnień, i wychodząc z tego z nowym zrozumieniem, a jego ograniczone przekonania przekształcają się w nową energię i siłę napędową. Ta transformacja od bycia ofiarą do bycia twórcą własnego życia, ta iskra twórcza i pasja w czyichś oczach, daje mi motywację do pracy i nauczania każdego dnia.

W wolnym czasie uwielbiam podróżować, aby zobaczyć cuda natury, a także poznać kultury na całym świecie. Taniec, turystyka, żeglarstwo, spędzanie czasu z przyjaciółmi i znacząca rozmowa również dodają radości mojemu życiu.

Languages Spoken: 
Angielski
Polski
Locations: 
School of Creation 95949 Grass Valley , CA
Stany Zjednoczone