Przedmowa

Jak stać się motylem? – zapytała. 

Musisz tak bardzo chcieć latać, że jesteś gotowa zrezygnować z bycia gąsienicą. 

-Anonim 

Co jest sensem życia? Niektórzy twierdzą, że polega ono na tym, iż rodzimy się, cierpimy aż w końcu umieramy. Zawsze czułam, że chodzi o coś więcej. Im głębiej się nad tym zastanawiałam, tym bardziej byłam przekonana, że musi istnieć jakiś powód, dla którego każdy z nas tu jest, i że życie każdego z nas ma wpływ na ten świat. Doszłam w końcu do wniosku, że jesteśmy nie tylko uczestnikami, ale i twórcami otaczającego nas świata. A skoro tak, to powstają pytania: czy budujemy go świadomie, czy po omacku? Czy ten proces przebiega w przestrzeni bezwarunkowej miłości, czy opiera się wyłącznie na intelekcie? Czy nasze działania determinowane są przez naszą narodowość, rasę, przekonania religijne lub stereotypy dotyczące płci, czy też prowadzi nas uniwerslna mądrość oparta na rozumieniu i współodczuwaniu? 

Chcemy, by nasze życie było znaczące i pełne radości, jednak nie zawsze wiemy, jak to osiągnąć. Każdy z nas nieustannie kształtuje swoje przekonania, przejmując je od innych albo tworząc samemu. Jednak czy są one prawdziwe i jak wpływają na nas, dowiadujemy się później, ponieważ gdy my kształtujemy swoje poglądy, one kształtują nasze życie. Jeżeli chcemy żyć świadomie, czyli tworzyć nasze życie świadomie, powinniśmy zrozumieć mechanizmy swojego działania, często podświadome, a następnie przeprogramować te przekonania, które nas powstrzymują i ograniczają. Wymiana ich na nowe, bardziej twórcze, pozwoli nam osiągnąć nowe poziomy zrozumienia siebie samych i życia wokół nas, a także poznać nowe wymiary współistnienia i współdziałania. Napisałam tę książkę właśnie po to, aby pomóc ci na tej drodze do głębokiego zrozumienia. 

Jest to opowieść o osobistej podróży, którą rozpoczęłam jako racjonalnie myślący inżynier, aby dzięki odkrywaniu medytacji i duchowości, stać się w końcu świadomym twórcą swojego życia. Przeszłam wiele ścieżek: od katolicyzmu wieku dziecięcego do indyjskiego mistycyzmu czakr, od starożytnego chińskiego qigong do judaistycznej kabały. Studiując i weryfikując w praktyce różne systemy filozoficzne, stopniowo obserwowałam i uczyłam się, jak zmiana poglądów i przekonań bezpośrednio wpływa na moje życie. Żeby pogłębić swoją duchowość, musiałam wyzwolić się z ograniczających mój rozwój podświadomych przekonań, mimo że było to dla mnie czasami ogromnym wyzwaniem. 

Wtedy po raz pierwszy doświadczyłam uczucia bezwarunkowej miłości, dzięki której samouzdrawianie staje się możliwe. Z tej przestrzeni pełnej miłości zaczęłam czerpać uniwersalną mądrość, która prowadząc mnie, dała mi dostęp do wiedzy pochodzącej spoza moich pięciu zmysłów, a dzięki temu przyniosła głębokie zrozumienie. To połączenie ze źródłem mądrości pozwala mi zarówno „widzieć” umiejscowienie i przyczynę ludzkiego bólu, jak też „wiedzieć”, w jaki sposób można się od niego uwolnić. 

Osią struktury tej książki jest ewolucja moich poglądów. Dzięki temu, że coraz wyraźniej dostrzegałam związek między tym, co przydarza mi się na zewnątrz, a tym, co tworzy mój świat wewnętrzny, poznałam kolejne etapy rozwoju świadomości. 

Część I

Przedstawia drogę przemiany, jaką przebyłam od inżyniera używającego lewej półkuli mózgu do osoby, którą jestem dzisiaj. Stopniowo ucząc się obserwować samą siebie, zaczęłam rozpoznawać przewodnictwo Wszechświata po moich życiowych lekcjach. Pokazuję tu, jak dzięki bezwarunkowej miłości mogę zmieniać swoje życie i życie ludzi wokół mnie. 

Część II

Opisuje poziomy rozwoju świadomości i przedstawia, jak są one rozmieszczone w naszym ciele. Z dużą pomocą przyszła mi tu znajomość fizyki, a w szczególności analiza wzajemnego oddziaływania fal elektromagnetycznych. Założywszy, że myśli i poglądy na życie mają naturę falową, obserwowałam zachowania i interakcje międzyludzkie. Takie pojęcia jak wibracja, częstotliwość, rezonans czy analiza Fouriera umożliwiły mi opisanie spektrum świadomości w taki sam sposób, w jaki definiujemy spektrum fal elektromagnetycznych. 

Część III

Opisuję moje nowe postrzeganie Trójcy Świętej, które znacząco zmieniło się w stosunku do tradycji katolickiej, w jakiej zostałam wychowana. Każdy z aspektów tego archetypu symbolizuje bowiem określone wartości, które manifestują się w życiu codziennym.

Część IV

Podsumowuje, jak każdy z nas może podłączyć się do źródła uniwersalnej miłości, zaufać mu i poprosić o przewodnictwo, tak aby stać się Świadomym Twórcą własnego życia. Jest to opis terapii Isedo, którą rozwinęłam, aby towarzyszyć moim przyjaciołom w procesie osiągania przez nich siły i mocy na drodze ku pełni wolności.