Tworzenie Biznesu 09

Stworzenie definiuje się jako akt lub sekwencję wprowadzenia czegoś w życie, od koncepcji do fizycznej manifestacji. Taki Proces Tworzenia czyli sprowadzania czegoś do rzeczywistości, składa się z 10 etapów. Cokolwiek tworzymy, przechodzimy przez tych 10 faz tworzenia. Jeśli zależy nam na trwałych i stabilnych owocach tworzenia potrzebujemy przejść i nauczyć się mądrości każdego z tych etapów.  Etapy te różnią się jakościami, wartościami oraz mądrościami i poruszają konkretne zagadnienia potrzebne do nauczenia nas na czym polega manifestowanie naszych projektów i planów. Etap 10 jest połączeniem i integracją 9 pozostałych.

Podczas tych  10 weekendowych  warsztatów rozwoju biznesu przeprowadzimy Cię przez etapy Spectrum of Creation. Będziemy pracować wspólnie nad Twoim przedsięwzięciem i dostarczymy Ci narzędzi do realizacji Twojego pomysłu i pasji i przekształcenia go w dochodową i opartą na Twoich wartościach firmę. Na każdym etapie procesu nauczysz się jak dotrzeć i korzystać ze swojej wewnętrznej mądrości, odkryć i przetransformować podświadome ograniczające przekonania tak by jasno określać swoją wizję Twojego biznesu. W oparciu o twoją wewnętrzną mądrość i spójne z Twoimi wartościami decyzje określisz swoje motywacje działania i potrzeby swoich klientów a także swoje miejsce na rynku. Bazując na tym jak określisz i opiszesz swój biznes nauczysz się również jak skutecznie komunikować swoją wizję potencjalnym pracownikom, klientom i inwestorom.

Każdy z etapów procesu tworzenia uczy innych jakości i umiejętności, które sa niezbędne aby krok po kroku rozwijać Twój biznes.  Będziesz poznawać te różne fazy implementacji projektu, każda ewoluująca z poprzedniej, i otrzymasz szczegółową mapę drogową rozwoju biznesu zgodną ze Spectrum of Creation. Poprzez naukę odczytywania sygnałów płynących z ciała, nauczysz się rozpoznawać które z Twoich myśli, pogladów i reakcji są prawdziwe, a które oparte na lękach i ograniczające Twoją kreatywność i twórcze rozwiazywanie problemów, Dotrzesz do swojej wewnętrznej mądrości i zaczniesz korzystać ze swojej inteligencji emocjonalnej i intuicji związanych z każdym etapem. Dzięki pracy na każdym z tych poziomów osobowości, zrozumiesz swoje świadome i podświadome czynniki, które wpływaja na życiowe doświadczenia i wyniki twojego działania.

Warsztat 9 | Ostateczny Test   

Ostatnia faza będzie definiowała gotowość Twojego projektu do wprowadzenia na rynek. Będzie obejmowała testowanie całości Twojego Tworzenia do tej pory, nie tylko urządzenia, ale również całej infrastruktury koniecznej do wprowadzenia projektu na rynek. Umożliwi uzyskanie informacji zwrotnej od wszystkich osób zaangażowanych w przedsięwzięcie. Ten krok będzie wymagał dwóch podstawowych umiejętności świadomego tworzenia: 1) mówienie czystej prawdy oraz 2) autentyczności w przedstawieniu Twojego projektu i otwarcie się na uzyskanie feedbacku bez strachu przed oceną siebie samego i innych. Te informacje mogą wpłynąć na poprawę jakości Twojego projektu, jeśli nauczysz się nie brać ich do siebie personalnie (wyjść poza “efekt ojcostwa” Twojego projektu). Ten warsztat będzie Cię uczył w jaki sposób zaakceptować komentarze innych bez podważania samooceny i strachu przed byciem niewystarczająco dobrym. Chodzi o to, by poznać prawdę i zrozumieć, na czym naprawdę ten projekt stoi i co z tego co inni mówią, jest prawdą, a co z kolei ich personalnym komentarzem wynikającym z ich obaw i oceny. Nauczysz się, w jaki sposób przyjąć komentarze, bo one pozwalają Ci na usprawnienie Twojego projektu.

Ten warsztat przygotowuje Cię do wyjścia z projektem na rynek do szerokiej liczby klientów.