Tworzenie Biznesu 08

Stworzenie definiuje się jako akt lub sekwencję wprowadzenia czegoś w życie, od koncepcji do fizycznej manifestacji. Taki Proces Tworzenia czyli sprowadzania czegoś do rzeczywistości, składa się z 10 etapów. Cokolwiek tworzymy, przechodzimy przez tych 10 faz tworzenia. Jeśli zależy nam na trwałych i stabilnych owocach tworzenia potrzebujemy przejść i nauczyć się mądrości każdego z tych etapów.  Etapy te różnią się jakościami, wartościami oraz mądrościami i poruszają konkretne zagadnienia potrzebne do nauczenia nas na czym polega manifestowanie naszych projektów i planów. Etap 10 jest połączeniem i integracją 9 pozostałych.

Podczas tych  10 weekendowych  warsztatów rozwoju biznesu przeprowadzimy Cię przez etapy Spectrum of Creation. Będziemy pracować wspólnie nad Twoim przedsięwzięciem i dostarczymy Ci narzędzi do realizacji Twojego pomysłu i pasji i przekształcenia go w dochodową i opartą na Twoich wartościach firmę. Na każdym etapie procesu nauczysz się jak dotrzeć i korzystać ze swojej wewnętrznej mądrości, odkryć i przetransformować podświadome ograniczające przekonania tak by jasno określać swoją wizję Twojego biznesu. W oparciu o twoją wewnętrzną mądrość i spójne z Twoimi wartościami decyzje określisz swoje motywacje działania i potrzeby swoich klientów a także swoje miejsce na rynku. Bazując na tym jak określisz i opiszesz swój biznes nauczysz się również jak skutecznie komunikować swoją wizję potencjalnym pracownikom, klientom i inwestorom.

Każdy z etapów procesu tworzenia uczy innych jakości i umiejętności, które sa niezbędne aby krok po kroku rozwijać Twój biznes.  Będziesz poznawać te różne fazy implementacji projektu, każda ewoluująca z poprzedniej, i otrzymasz szczegółową mapę drogową rozwoju biznesu zgodną ze Spectrum of Creation. Poprzez naukę odczytywania sygnałów płynących z ciała, nauczysz się rozpoznawać które z Twoich myśli, pogladów i reakcji są prawdziwe, a które oparte na lękach i ograniczające Twoją kreatywność i twórcze rozwiazywanie problemów, Dotrzesz do swojej wewnętrznej mądrości i zaczniesz korzystać ze swojej inteligencji emocjonalnej i intuicji związanych z każdym etapem. Dzięki pracy na każdym z tych poziomów osobowości, zrozumiesz swoje świadome i podświadome czynniki, które wpływaja na życiowe doświadczenia i wyniki twojego działania.

Warsztat 8 | Budowanie Infrastruktury: Synchronizacja Wszystkich Działań w Czasie

W tej fazie zbudujesz logiczną infrastrukturę, która bazuje na długoterminowym planowaniu stworzonym na poprzednim warsztacie (etap 7). Proces ten pozwoli Ci spojrzeć z perspektywy na wszystkie działania, które muszą zaistnieć, by projekt mógł znaleźć się na rynku. Ale również pomożemy Ci zwrócić uwagę na szczegóły, które muszą być precyzyjnie zaplanowane i wykonane. Często spotykasz się z sytuacjami, w których musisz szybko reagować - mając tylko częściowe dane czy wybiórcze sytuacje. Aby Twoje strategiczne decyzje były podejmowane w wymaganym zwykle bardzo krótkim czasie, często musisz nauczyć się to robić również w oparciu o intuicję, a nie tylko o logikę i fakty. W przeciwnym wypadku nie dotrzymasz deadlinów. Musisz usunąć skostniałe metody / struktury, które stosowałeś w przeszłości, żeby zrobić miejsce nowym. Będziesz się uczył, w jaki sposób używać inteligencji emocjonalnej aby otworzyć dostęp do Twojej intuicji w codziennej praktyce biznesowej, pod presją czasu, pieniędzy i stosunków międzyludzkich.