Tworzenie Biznesu 06

Stworzenie definiuje się jako akt lub sekwencję wprowadzenia czegoś w życie, od koncepcji do fizycznej manifestacji. Taki Proces Tworzenia czyli sprowadzania czegoś do rzeczywistości, składa się z 10 etapów. Cokolwiek tworzymy, przechodzimy przez tych 10 faz tworzenia. Jeśli zależy nam na trwałych i stabilnych owocach tworzenia potrzebujemy przejść i nauczyć się mądrości każdego z tych etapów.  Etapy te różnią się jakościami, wartościami oraz mądrościami i poruszają konkretne zagadnienia potrzebne do nauczenia nas na czym polega manifestowanie naszych projektów i planów. Etap 10 jest połączeniem i integracją 9 pozostałych.

Podczas tych  10 weekendowych  warsztatów rozwoju biznesu przeprowadzimy Cię przez etapy Spectrum of Creation. Będziemy pracować wspólnie nad Twoim przedsięwzięciem i dostarczymy Ci narzędzi do realizacji Twojego pomysłu i pasji i przekształcenia go w dochodową i opartą na Twoich wartościach firmę. Na każdym etapie procesu nauczysz się jak dotrzeć i korzystać ze swojej wewnętrznej mądrości, odkryć i przetransformować podświadome ograniczające przekonania tak by jasno określać swoją wizję Twojego biznesu. W oparciu o twoją wewnętrzną mądrość i spójne z Twoimi wartościami decyzje określisz swoje motywacje działania i potrzeby swoich klientów a także swoje miejsce na rynku. Bazując na tym jak określisz i opiszesz swój biznes nauczysz się również jak skutecznie komunikować swoją wizję potencjalnym pracownikom, klientom i inwestorom.

Każdy z etapów procesu tworzenia uczy innych jakości i umiejętności, które sa niezbędne aby krok po kroku rozwijać Twój biznes.  Będziesz poznawać te różne fazy implementacji projektu, każda ewoluująca z poprzedniej, i otrzymasz szczegółową mapę drogową rozwoju biznesu zgodną ze Spectrum of Creation. Poprzez naukę odczytywania sygnałów płynących z ciała, nauczysz się rozpoznawać które z Twoich myśli, pogladów i reakcji są prawdziwe, a które oparte na lękach i ograniczające Twoją kreatywność i twórcze rozwiazywanie problemów, Dotrzesz do swojej wewnętrznej mądrości i zaczniesz korzystać ze swojej inteligencji emocjonalnej i intuicji związanych z każdym etapem. Dzięki pracy na każdym z tych poziomów osobowości, zrozumiesz swoje świadome i podświadome czynniki, które wpływaja na życiowe doświadczenia i wyniki twojego działania.

Warsztat 6 | Prototyp: Jak to wszystko zadziałało - zamanifestowało się w rzeczywistości

W tej fazie będziesz obserwował jak Twój harmonogram działa w praktyce. Wprowadzasz w życie poszczególne etapy harmonogramu i obserwujesz jak działa on w każdej fazie procesu. Po uruchomieniu w rzeczywistości Twojego projektu będziesz obserwować każdy etap tworzenia prototypu i porównywał go z poprzednimi krokami/etapami: będziesz testować, czy wszystkie stworzone do tej pory elementy są zgodne w tym procesem (tzw. pół-efektem Twojego tworzenia). Będziesz sprawdzał czy Twój prototyp zgadza się z twoimi zamierzeniami, tym co rzeczywiście myślałeś, by stworzyć: Twoja wizja, doświadczenie, umiejętności, moc, wsparcie, możliwości, granice, specyfikacje, harmonogram. Patrzysz, czy to co powstało i czy to, co się fizycznie zamanifestowało jest zgodne z tym co chciałeś w wizji, czy stworzyło przypadek. Jak to się ma do tego, co planowałeś. Patrzysz, czy gdzieś już na tym etapie procesu tworzenia widzisz miejsca, w których się zgubiłeś czy idziesz dalej wg planu. Mając prototyp możesz zobaczyć, czy wszystko to, co określiłeś poprzednio udało się zrealizować i czy nadal jest aktualne. Jeśli coś się nie zgadza z Twoimi założeniami, to wtedy możesz określić, na którym z poprzednich etapów 1-5 należy dokonać zmiany.