Tworzenie Biznesu 03

Stworzenie definiuje się jako akt lub sekwencję wprowadzenia czegoś w życie, od koncepcji do fizycznej manifestacji. Taki Proces Tworzenia czyli sprowadzania czegoś do rzeczywistości, składa się z 10 etapów. Cokolwiek tworzymy, przechodzimy przez tych 10 faz tworzenia. Jeśli zależy nam na trwałych i stabilnych owocach tworzenia potrzebujemy przejść i nauczyć się mądrości każdego z tych etapów.  Etapy te różnią się jakościami, wartościami oraz mądrościami i poruszają konkretne zagadnienia potrzebne do nauczenia nas na czym polega manifestowanie naszych projektów i planów. Etap 10 jest połączeniem i integracją 9 pozostałych.

Podczas tych  10 weekendowych  warsztatów rozwoju biznesu przeprowadzimy Cię przez etapy Spectrum of Creation. Będziemy pracować wspólnie nad Twoim przedsięwzięciem i dostarczymy Ci narzędzi do realizacji Twojego pomysłu i pasji i przekształcenia go w dochodową i opartą na Twoich wartościach firmę. Na każdym etapie procesu nauczysz się jak dotrzeć i korzystać ze swojej wewnętrznej mądrości, odkryć i przetransformować podświadome ograniczające przekonania tak by jasno określać swoją wizję Twojego biznesu. W oparciu o twoją wewnętrzną mądrość i spójne z Twoimi wartościami decyzje określisz swoje motywacje działania i potrzeby swoich klientów a także swoje miejsce na rynku. Bazując na tym jak określisz i opiszesz swój biznes nauczysz się również jak skutecznie komunikować swoją wizję potencjalnym pracownikom, klientom i inwestorom.

Każdy z etapów procesu tworzenia uczy innych jakości i umiejętności, które sa niezbędne aby krok po kroku rozwijać Twój biznes.  Będziesz poznawać te różne fazy implementacji projektu, każda ewoluująca z poprzedniej, i otrzymasz szczegółową mapę drogową rozwoju biznesu zgodną ze Spectrum of Creation. Poprzez naukę odczytywania sygnałów płynących z ciała, nauczysz się rozpoznawać które z Twoich myśli, pogladów i reakcji są prawdziwe, a które oparte na lękach i ograniczające Twoją kreatywność i twórcze rozwiazywanie problemów, Dotrzesz do swojej wewnętrznej mądrości i zaczniesz korzystać ze swojej inteligencji emocjonalnej i intuicji związanych z każdym etapem. Dzięki pracy na każdym z tych poziomów osobowości, zrozumiesz swoje świadome i podświadome czynniki, które wpływaja na życiowe doświadczenia i wyniki twojego działania.

Warsztat 3 | Określenie formy Twojego projektu i wybór metod działania - Specyfikacja projektu i biznesplan

Bazując na dotychczasowym doświadczeniu i możliwych opcjach wybieramy jaką formę nasz projekt przyjmie. Będziemy patrzeć jakie nasze przekonania i mechanizmy działania powodują, że boimy się dookreślić nasz projekt i podjąć decyzję, co będzie wchodziło w jego skład. Będziemy patrzeć na takie poglądy jak na przykład: brak pewności siebie, strach przed zobowiązaniami, czy poddaniem się zanim projekt zostanie ukończony (słomiany zapał). Będziemy koncentrować się na tym, jakie mamy opcje, możliwości, a jakie formy działania możemy zastosować w rozwoju proj. Również będziemy patrzeć na to, jaką rolę w tym wszystkim gra logika i intuicja. Zrozumienie obecnych warunków tworzenia i metod działania naszych klientów. Podczas medytacji będziemy patrzeć , co jest zapisane w naszym ciele i obserwować mechanizmy, które bojkotują określenie formy projektu. Naszym celem jest stworzenie opisu projektu i ustalenie metod działania. Również będziemy przygotowywać 5 minutową prezentację Twojego projektu: (jak opowiesz przyjacielowi jaką formę przybierze Twój projekt, jak będziesz to realizował - rozmawiając z nim i mówisz: w moim projekcie chodzi o to… i w odpowiedzi na takie problemy moich klientów..., mam taką wizję…, tak ja będę realizował…, takimi metodami… i taki będzie produkt, który chce zaoferować).