Szkolenie liderów

School of Creation, Leadership, Training, Professional

Ta seria 2-dniowych warsztatów jest skierowana do właścicieli biznesu, menedżerów i liderów. Podczas nich nauczysz się jak korzystać z wewnętrznej mądrości, ustalisz swój system wartości i uwolnisz ograniczające poglądy stojące na drodze do efektywności w zarządzaniu zespołem. Opierając się na wewnętrznej mądrości jako prawdziwy twórca zdefiniujesz wizję swojego biznesu, nauczysz się jak komunikować, to co chcesz tworzyć w sposób klarowny tak, żeby stała się siłą napędową sukcesu Twojej firmy. Rozpoznasz siłę i motywację swojego zespołu i nauczysz się jak zaangażować swoich pracowników poprzez zjednanie ich osobistych wartości i wartości jakie reprezentuje Twoja firma. Uświadomisz sobie mocne i słabe strony swojego dotychczasowego zarządzania, metod przywódczych stosowanych do tej pory i rozwiniesz nowe strategie i nowe metody działania tam, gdzie potrzebne są udoskonalenia. Wychodząc z miejsca współpracy, uważności i wspólnych intencji, zainspirujesz innych i wzmocnisz ich kreatywność oraz poczucie odpowiedzialności za powierzone im zadania.

Jeśli chcemy, żeby nasz projekt stanął na nogi, potrzebujemy jasno określić nasze wartości, połączyć je z naszą wizją i zakomunikować je naszym inwestorom. Jako liderzy biznesu dążymy do tego aby zamienić emocjonalną niestabilność i ograniczające nas przekonania na świadome przywództwo oparte na zrozumieniu swójego zespółu.