Barbara Gębal

school of creation, teacher, nauczyciel, barbara gebal
Junior teacher

Moją pasją jest wspieranie ludzi w świadomym tworzeniu swojego życia zawodowego i prywatnego. Naukę Procesu Tworzenia poznaję i praktykuję od 6 lat transformując przekonania i zmieniając stopniowo moje życie na takie, które daje mi coraz więcej radości i spełnienia.

W tym okresie zmieniłam większość obszarów swojego życia:

  • Wychodząc ze schematów tworzenia relacji, które mi nie służyły do świadomego tworzenia rodziny dającej mi radość i spełnienie
  • Zmieniając miejsce zamieszkania z Warszawy na Bolesławiec, gdzie pełniej mogę realizować swoje projekty i tworzyć rodzinę.
  • Po 12 latach pracy w bankowości, przy udzielaniu finansowania dużym projektom inwestycyjnym w Polsce i zagranicą, rozpoczęłam tworzenie własnego biznesu w branży deweloperskiej, a przede wszystkim realizuję się bardziej jako Nauczyciel Procesu Tworzenia.

Jako Nauczyciel Procesu Tworzenia pomagam w:

  • Zrozumieniu jak tworzyć szczęśliwe relacje i rodzinę, a szczególnie macierzyństwo przynoszące radość i spełnienie.
  • Odnalezieniu swojej wizji i pasji w życiu oraz zrozumieniu jak zacząć i tworzyć świadomie swoje życie zawodowe lub biznes.
  • Lepszym zrozumieniu potrzeb rynku i klientów oraz określeniu, które z nich chcielibyśmy zaspokoić i w jaki sposób.
  • Przygotowaniu biznes planu bazującego na wizji firmy/projektu oraz mądrości płynącej ze zgromadzonych doświadczeń.
  • Lepszym zrozumieniu swoich partnerów biznesowych i pracowników - w jaki sposób można inspirować do współpracy ludzi, którzy będą wspierali rozwój naszych projektów oraz w jaki sposób tę współpracę ustalić na zasadach korzystnych dla obu stron.
  • Przygotowaniu biznesu oraz dokumentacji projektowej do pozyskania finansowania zewnętrznego od instytucji finansowych i inwestorów prywatnych.

Chętnych do wspólnego rozwoju zapraszam do kontaktu!

Telephone: 
Languages Spoken: 
Angielski
Polski
Locations: 
Bolesławiec , WP
Polska