Języki

Recent Reflections

Those who danced were thought to be quite insane by those who couldn't hear the music.

Angela Monet

Proces Tworzenia

Proces Tworzenia ukazuje nam krok po kroku drogę, gdzie każdy krok ma konkretne wymagania, cel i porządek, razem przynoszące nam harmonijne i trwałe (rezultaty) tworzenie. Każdy krok wymaga odkrywania zarówno Świata Zewnętrzngo jak i Świata Wewnętrznego, czyli naszego Działania oraz Bycia. Będziesz uczył się poprzez doświadczenie co każdy z tych kroków od Ciebie wymaga, jak się łączy z innymi krokami, jak się czuje balans tworzenia, i co robić jak ten balans się straci i twoja twórczość przestaje się rozwijać i posuwać naprzód.

"Kiedy tylko podejmiesz decycję, cały Wszechświat stara się pomóc Ci wprowadzić ją w życie" - Ralph Waldo Emerson

Co chcesz stworzyć?

 

 • Lepsze relacje
 • Bardziej produktywną i prężniej działającą firmę
 • Nowe inwacyjne rozwiązania
 • Lepsze warunki pracy
 • Dziedzictwo dla przyszłych pokoleń

 

Cokolwiek chcesz stworzyć będziesz potrzebował zaangażowania ludzi, energii, zasobów i wyobraźni. Szkoła Tworzenia daje ci narzędzia, których potrzebujesz aby móc sobie poradzić z każdą z tych kwestii i zagwarantować sobie najlepszy rezultat.

Podstawy Procesu Tworzenia

 

 1. Ziarno - ze zrozumienia bierzącej sytuacji tworzymy wizje rozwiązania
 2. Doświadczenie - zbieramy to co do tej pory doświadczyliśmy
 3. Definicje - rozwijamy specyfikacje rozwiązania
 4. Moc - zbieramy wsparcie
 5. Granice - zakres całego projektu dzielimy na poszczególne etapy wdrożenia, które to z kolei dookreślamy
 6. Fizyczna manifestacja - wdrażanie każdego etapu
 7. Planowanie Długoterminowe - dokąd zamierzamy dojść z projektem w oparciu o to co byliśmy w stanie dotychczas stworzyć
 8. Infrastruktura - tworzenie i synchronizacja wspierającej infrastruktury
 9. Rzeczywistość wirtualna - testowanie całościowego rozwiązania, w tym jej infrastruktury
 10. Ukończenie

 

Możesz przyjrzeć się jak Proces Tworzenia stosuje się na płaszczyźnie relacji osobistych klikając na poniższą zakładkę/link Proces Tworzenia: Usługi indywidualne.

Możesz przyjrzeć się jak Proces Tworzenia stosuje się na płaszczyźnie profesjonalnej klikając na poniższą zakładkę/link Proces Tworzenia: Biznes.

Dwa bardzo ważne aspekty nauki Procesu Tworzenia:

 

 1. Rozumiemy, że aby naprawdę zmienić nasze nawyki poprzez "przeprogramowanie naszego mózgu" to pierw muszą one być uświadomione i przetransformowane na poziomie komórkowym. Używając Procesu Tworzenia, pomożemy Ci zrozumieć gdzie twoje ciało zapamiętało te szkodliwe przekonania i przetransformować je na korzystniejsze i bardziej spójne z Tobą.
 2. Rozumiemy, że aby zaszła długoterminowa zmiana, potrzebne jest aby praktykować i wzmacniać te nowe zachowania w "prawdziwym świecie" czyli naszym codziennym życiu, w kontaktach z ludźmi, w naszych relacjach jak i w życiu zawodowym. Pomagamy Ci najpierw poćwiczyć w bezpiecznych warunkach warsztatów i sesji, a potem dajemy Ci narzędzia do dalszego praktykowania w świecie z ludźmi, których napotkasz i sytuacjach na które natrafisz.