Języki

Recent Reflections

Once I make a decision, the Universe conspires to make it happen.

Ralph Waldo Emerson

Proces Tworzenia

Proces Tworzenia ukazuje nam krok po kroku drogę, gdzie każdy krok ma konkretne wymagania, cel i porządek, razem przynoszące nam harmonijne i trwałe (rezultaty) tworzenie. Każdy krok wymaga odkrywania zarówno Świata Zewnętrzngo jak i Świata Wewnętrznego, czyli naszego Działania oraz Bycia. Będziesz uczył się poprzez doświadczenie co każdy z tych kroków od Ciebie wymaga, jak się łączy z innymi krokami, jak się czuje balans tworzenia, i co robić jak ten balans się straci i twoja twórczość przestaje się rozwijać i posuwać naprzód.

"Kiedy tylko podejmiesz decycję, cały Wszechświat stara się pomóc Ci wprowadzić ją w życie" - Ralph Waldo Emerson

Co chcesz stworzyć?

 

 • Lepsze relacje
 • Bardziej produktywną i prężniej działającą firmę
 • Nowe inwacyjne rozwiązania
 • Lepsze warunki pracy
 • Dziedzictwo dla przyszłych pokoleń

 

Cokolwiek chcesz stworzyć będziesz potrzebował zaangażowania ludzi, energii, zasobów i wyobraźni. Szkoła Tworzenia daje ci narzędzia, których potrzebujesz aby móc sobie poradzić z każdą z tych kwestii i zagwarantować sobie najlepszy rezultat.

Podstawy Procesu Tworzenia

 

 1. Ziarno - ze zrozumienia bierzącej sytuacji tworzymy wizje rozwiązania
 2. Doświadczenie - zbieramy to co do tej pory doświadczyliśmy
 3. Definicje - rozwijamy specyfikacje rozwiązania
 4. Moc - zbieramy wsparcie
 5. Granice - zakres całego projektu dzielimy na poszczególne etapy wdrożenia, które to z kolei dookreślamy
 6. Fizyczna manifestacja - wdrażanie każdego etapu
 7. Planowanie Długoterminowe - dokąd zamierzamy dojść z projektem w oparciu o to co byliśmy w stanie dotychczas stworzyć
 8. Infrastruktura - tworzenie i synchronizacja wspierającej infrastruktury
 9. Rzeczywistość wirtualna - testowanie całościowego rozwiązania, w tym jej infrastruktury
 10. Ukończenie

 

Możesz przyjrzeć się jak Proces Tworzenia stosuje się na płaszczyźnie relacji osobistych klikając na poniższą zakładkę/link Proces Tworzenia: Usługi indywidualne.

Możesz przyjrzeć się jak Proces Tworzenia stosuje się na płaszczyźnie profesjonalnej klikając na poniższą zakładkę/link Proces Tworzenia: Biznes.

Dwa bardzo ważne aspekty nauki Procesu Tworzenia:

 

 1. Rozumiemy, że aby naprawdę zmienić nasze nawyki poprzez "przeprogramowanie naszego mózgu" to pierw muszą one być uświadomione i przetransformowane na poziomie komórkowym. Używając Procesu Tworzenia, pomożemy Ci zrozumieć gdzie twoje ciało zapamiętało te szkodliwe przekonania i przetransformować je na korzystniejsze i bardziej spójne z Tobą.
 2. Rozumiemy, że aby zaszła długoterminowa zmiana, potrzebne jest aby praktykować i wzmacniać te nowe zachowania w "prawdziwym świecie" czyli naszym codziennym życiu, w kontaktach z ludźmi, w naszych relacjach jak i w życiu zawodowym. Pomagamy Ci najpierw poćwiczyć w bezpiecznych warunkach warsztatów i sesji, a potem dajemy Ci narzędzia do dalszego praktykowania w świecie z ludźmi, których napotkasz i sytuacjach na które natrafisz.